Чи відповідає власник за несплату податку на нерухомість, якщо повідомлення не надіслали

Опубликовано Опубликовано в рубрике Статті

Відповідно до норм ПКУ контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань за окремим податком чи збором є контролюючий орган.

Якщо згідно з нормами ст. 54 ПКУ сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність та повноту нарахування такої суми, однак несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання та має право оскаржити зазначену суму у порядку, встановленому ПКУ5 (п. 5). 54 ПКУ.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, провадиться контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості (п. 266.7 ст. 266 ПКУ).

Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб, надсилаються платнику податків контролюючим органом у порядку, визначеному ст.42 ПКУ, до 1 липня року, наступного за базовим податковим (звітним) періодом (роком) .

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п.п. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 ПКУ).

Відповідно до ст. 42 ПКУ документи вважаються належним чином врученими, якщо вони направлені у порядку, визначеному п. 42.4 ст. 42 ПКУ, надіслані на адресу (місцезахисту, податкову адресу) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

Податкові повідомлення – рішення мають бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, засвідчені печаткою такого контролюючого органу.

Отже, ПКУ не передбачено відповідальності за несвоєчасну сплату фізичною особою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у разі якщо податкове повідомлення-рішення з такого податку не направлене за податковою адресою платника рекомендованим листом з повідомленням про вручення або не вручено йому чи його представнику особисто.

За матеріалами, наданими ГУ ДПС у Львівській області