Алгоритм отримання сертифіката про форс-мажорні обставини

Опубликовано Опубликовано в рубрике Статті

Поняття форс-мажорних обставин регулюється Законом України від 01 січня 2016 року № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні» (із змінами та доповненнями) (далі – Закон № 671). Відповідно до пункту 2 статті 141 Закону № 671, форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно виключають виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та законодавчими .

Посвідчення форс-мажорних обставин та видача Сертифіката про настання таких обставин належить до компетенції Торгово-промислової палати України (далі – ТПП) та уповноважених регіональних органів ТПП.

Водночас, в Україні впроваджує свою діяльність Асоціація «Український національний комітет Міжнародної торгової палати» (ICC Ukraine), яка також видає сертифікати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

Слід зазначити, що посвідчення форс-мажорних обставин та видача Сертифіката про настання таких обставин належить виключно до компетенції Торгово-промислової палати України та уповноважених регіональних органів ТПП.

Зокрема, в єдиному реєстрі судових рішень вже є рішення суду, де Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданий ICC Ukraine, визнаний неналежним та неприпустимим доказом у цій справі, враховуючи, що такий сертифікат не виданий ТПП України чи регіональної ТПП.

З цього приводу ТПП України звернулося до суду про визнання статуту ICC Ukraine недійсним та заборону вчиняти незаконні дії, а також до правоохоронних органів із заявою про відкриття кримінального провадження з протиправних дій ICC Ukraine, що шкодить підприємцям та Державному бюджету України.

Згідно з Регламентом посвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (за текстом – Регламент), за зверненням суб’єктів господарської діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та будь-яких фізичних осіб, окремо, за кожним окремим договором , окремим податковим та/або іншим зобов’язанням/обов’язкам, виконання яких настало згідно з умовами договору (контракту, угоди та ін.), законодавчих або інших нормативних актів та виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин, видають цей сертифікат.

Залежно від того, які зобов’язання неможливо виконати, у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин необхідно заповнити відповідні заяви, а саме:

1) Заява про посвідчення форс-мажорних обставин (обстав непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов’язаннями;

2) Заява про посвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями;

3) Заява про посвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для списання безнадійного податкового боргу;

4) Заява про посвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які виключили виконання обов’язків для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за законодавчими та іншими нормативними актами України.

Сертифікат видається на платній основі. Суб’єкти малого підприємництва згідно зі ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» мають право отримати безплатно сертифікат про настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), сплачуючи лише за розгляд заяви та наданих документів.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб за кожним окремим договором, окремим податковим та/або іншим зобов’язанням/обов’язкам, виконання яких настало відповідно до умов договору, контракту, угоди, законодавчих або інших нормативних актів та виконання яких стало неможливим через наявність вказаних обставин.

Заява щодо встановленої ТПП України формою про посвідчення форс-мажорних обставин (обстав непереборної сили) подається за підписом керівника підприємства, організації з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням – довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням довіреною особою. До кожної окремої заяви додається окремий набір документів.

Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність засвідчених ним копій згідно з чинним законодавством України.

За матеріалами, наданими Центральним міжрегіональним управлінням ДПС щодо роботи з великими платниками податків.