Права особи, яка подала скаргу на рішення ДПС

Опубликовано Опубликовано в рубрике Статті

Особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право:

- брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його уповноважених представників (у тому числі адвокатів);

- під час розгляду матеріалів скарги висловлювати свою думку з питань, які виникають під час такого розгляду;

- надавати документи, пояснення, доводи, які стосуються предмета скарги;

- до прийняття рішення по скарзі відкликати її повністю або частково шляхом направлення заяви в письмовій або в електронній формах засобами електронного зв’язку до контролюючого органу, який її розглядає;

- отримувати інформацію про розгляд скарги та одержувати рішення за результатами розгляду скарги;

- ознайомлюватись із матеріалами перевірки та адміністративного оскарження в електронній та письмовій формі, робити з них копії, виписки за допомогою технічних засобів;

- здійснювати технічну фіксацію засідання з розгляду матеріалів скарги за допомогою фото-, кінозйомки, відео-, звукозапису;

- заявляти клопотання, що стосуються предмета розгляду скарги, в тому числі про: участь та надання пояснень під час розгляду матеріалів скарги осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь у прийнятті оскаржуваного рішення; присутність під час розгляду матеріалів скарги за участю платника податків представників засобів масової інформації (якщо здійснюється відкритий розгляд матеріалів скарги).

Платник податків має право заявити про намір брати участь у розгляді матеріалів скарги одночасно із поданням відповідної скарги. Клопотання про розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні має відповідати вимогам, передбаченим Порядком оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 № 916, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.12.2015 за № 1617/28062 (із змінами) (далі – Порядок № 916) та бути заявлене одночасно із поданням скарги. Клопотання розглядається контролюючим протягом 10 робочих днів з моменту його отримання.

Про результати розгляду клопотання контролюючий орган повідомляє особу, яка його заявила, не пізніше п’яти робочих днів до дати розгляду матеріалів скарги.

Контролюючий орган не має права відмовити в задоволенні клопотання платника податків про розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні, за виключенням випадків, коли в клопотанні платника податків відсутні відомості, передбачені Порядком № 916 та/або в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю. Контролюючий орган, який розглядає скаргу, за клопотанням платника податків або з власної ініціативи, може залучити до розгляду матеріалів справи осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь в прийняті оскаржуваного рішення.

Неявка запрошених та належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду матеріалів скарги.

Згідно матеріалів, наданих Головне управління ДПС у Дніпропетровській області