Під час проведення держреєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про фізособу перевірятиме ДПС

Опубликовано Опубликовано в рубрике Новини

Міністерство юстиції та Міністерство фінансів затвердили Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Відповідний наказ від 31 січня 2022 року № 280/5/41 набрав чинності 5 лютого.

Наказом адміністраторами обміну інформацією, які забезпечують та здійснюють технічний супровід процедури подання запитів та отримання відповідей, визначено ДП “Національні інформаційні системи” та Державну податкову службу.

До впровадження інформаційної взаємодії відповідно до затвердженого Порядку Міністерства юстиції доручено забезпечити разом із Державною податковою службою проведення ідентифікації та верифікації осіб, відомості про які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі відомостей, що є у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Затверджений Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії та загальні правила подання суб’єктами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, нотаріусами та особами, уповноваженими на прийняття та видачу документів (суб’єкт подання запиту), запитів про проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичних осіб даним Державним платників податків (Державний реєстр), сформованих за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Державний реєстр прав), та надання Державною податковою службою відповідей на такі запити.

Запити формуються та подаються на етапі прийняття заяв для проведення реєстраційних дій.

Державне підприємство “Національні інформаційні системи”, яке є адміністратором Державного реєстру прав, забезпечує за допомогою Державного реєстру прав передачу до Державної податкової служби запитів, сформованих суб’єктами подання запиту.

Один запит формується щодо однієї фізичної особи та містить:

1) відомості про суб’єкт подання запиту, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають );

2) відомості про фізичну особу, щодо якої сформовано запит, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають ).

Державна податкова служба забезпечує перевірку даних та передачу відповідей на запити суб’єктів подання запиту через адміністратора Державного реєстру прав – державне підприємство “Національні інформаційні системи”.

Відповідь на запит містить такі відомості:

реєстраційний номер та дату відповіді на запит;

номер, дату (число, місяць, рік) запиту, на який надається відповідь;

результат обробки запиту.

Ведення електронних журналів запитів та відповідей здійснюють державне підприємство “Національні інформаційні системи” та Державна податкова служба.

Інформаційна взаємодія згідно з Порядком здійснюється безоплатно виключно в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку з дотриманням вимог законів “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” .

Перелік відомостей, структура та формат даних, що передаються та приймаються в рамках інформаційної взаємодії, терміни їх передачі, процедури взаємодії інформаційних систем визначаються Міністерством юстиції та Державною податковою службою та оформлюються договорами про інформаційну взаємодію, підготовленими відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів чи окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

Під час автоматизованого обміну інформацією адміністратори обміну інформацією впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається з обмеженим доступом.

Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних і використовується суб’єктами подання запиту виключно з метою реалізації ними повноважень передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Згідно з матеріалами, опублікованими на електронному ресурсі ЛІГА:ЗАКОН